Forskjell mellom versjoner av «TRV:00188»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
Linje 7: Linje 7:
 
# Søknaden skal sendes og behandles og dispensasjon skal gis før regelverket kan fravikes.
 
# Søknaden skal sendes og behandles og dispensasjon skal gis før regelverket kan fravikes.
 
# Søknad om dispensasjon skal samtidig avklares med infrastruktureier når denne ikke selv søker om/behandler dispensasjonen.
 
# Søknad om dispensasjon skal samtidig avklares med infrastruktureier når denne ikke selv søker om/behandler dispensasjonen.
# Søker om dispensasjon fra skal-krav, jf. <xr id="tab:Myndighet til å gi dispensasjon" />, skal benytte eget, elektronisk søknadsskjema tilgjengelig fra regelverkets hovedside.</onlyinclude>
+
# Søker om dispensasjon fra skal-krav, jf. [[Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#label-tab:Dispensasjonsmyndighet|Tabell: Myndighet til å gi dispensasjon]], skal benytte eget, elektronisk søknadsskjema tilgjengelig fra regelverkets hovedside.</onlyinclude>
 
|Relatert krav=
 
|Relatert krav=
 
|Opprettet=
 
|Opprettet=

Revisjonen fra 24. jul. 2020 kl. 14:06

ID TRV:00188
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved mangel på oppfyllelse av krav i Teknisk regelverk skal det søkes den interne enhet som har myndighet til å behandle en slik søknad om dispensasjon.
  1. Søknaden skal sendes og behandles og dispensasjon skal gis før regelverket kan fravikes.
  2. Søknad om dispensasjon skal samtidig avklares med infrastruktureier når denne ikke selv søker om/behandler dispensasjonen.
  3. Søker om dispensasjon fra skal-krav, jf. Tabell: Myndighet til å gi dispensasjon, skal benytte eget, elektronisk søknadsskjema tilgjengelig fra regelverkets hovedside.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon