TRV:00230

ID TRV:00230
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Prosjekterende enhet skal utstede samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er prosjektert i henhold til gjeldende krav og forutsetninger.
  1. Unntak: For elektrofagene skal Vurdering av risiko og erklæring om samsvar gjennomføres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon