TRV:00234

ID TRV:00234
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Prosjekteringsunderlaget skal være ferdig utarbeidet og godkjent før bygging igangsettes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon