TRV:00245

ID TRV:00245
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst c) Anskaffelser: Den som anskaffer utstyr hvor eksisterende utløsende krav for vedlikehold og generiske arbeidsrutiner ikke er tilstrekkelig, skal skaffe til veie tilstrekkelig informasjon som underlag for å oppdatere disse.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt