TRV:00248

ID TRV:00248
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Kobling mellom systemer: Arkivsystemene skal ha en objektID-tilknytning mot Banedata.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon