TRV:00265

Revisjon per 8. jul. 2021 kl. 12:54 av Hmh (diskusjon | bidrag) (Redigert kravlokasjon)
ID TRV:00265
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) De skal ikke plasseres umiddelbart bak kontaktledningsmast eller annen konstruksjon som hindrer fri sikt til signalet, herunder andre skiltstolper. Det vises til Signal/Prosjektering/Lyssignal for plassering av signalapparater og Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll_i_sideterreng#Sikt til signaler og skilt for vegetasjonskontroll/sikt til sporet fra tog.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle tekniske krav, Plassering