TRV:00359

Revisjon per 3. sep. 2020 kl. 14:48 av Hmh (diskusjon | bidrag) (Endret iht. 501 2020 Endringsartikkel 2563)
ID TRV:00359
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Følgende komponenter i returkretsen skal være inntegnet i returkretsskjemaet:
  • isolerte skinneskjøter
  • filterimpedanser
  • langsgående jordledere med tilkoblingspunkter til sporet og eventuelle seksjoneringspunkter
  • S-forbindere
  • tverrforbindere
  • skinneforbindere
  • overkast
  • returleder/returkabel med alle tilkoblinger til filterimpedanser og spor
  • nedføringer mellom returleder og spor, og sugetransformatorer

b) Innkjørhovedsignaler og blokksignaler, bruer, tunneler, holdeplasser og stasjoner bør være inntegnet i returkretsskjemaet.

c) For enkeltisolerte sporfelter (evt. skjøteløse sporfelter) skal den isolerte skinnestrengen fremkomme som tykk strek på skjemaene.

d) Skinnestrengen til retur og jording skal fremkomme som tynn strek på skjemaene.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon