TRV:00359

ID TRV:00359
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst Alle komponenter som inngår i returkretsen (sporisolasjoner, impedans, S-forbindere, overkast, returledning/kabel med alle tilkoblinger til impedanser/spor, midtnedføring og sugetransformatorer) skal være angitt. Informasjon om innkjørhovedsignaler og blokksignaler, bruer, tunneler, holdeplasser og stasjoner bør også fremkomme.

For enkeltisolerte sporfelter (evt. skjøteløse sporfelter) skal den isolerte skinnestrengen fremkomme som tykk strek på skjemaene. Skinnestrengen til retur og jording skal fremkomme som tynn strek på skjemaene.

Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt