TRV:00362

ID TRV:00362
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Malen for koblingsskjema skal brukes som underlag. Koblingsskjema lages i format A3. For store stasjonsområder kan det benyttes format A2 hvis det er mer hensiktsmessig.

Malen er laget som en dynamisk block som kan utvides ved å skyve på pilen nederst i høyre hjørne (blå pil) ved behov. Tegningen “Alle symboler (dra og slipp).dwg” inneholder alle nødvendige symboler. Disse kan overføres til maltegning via design senter. Pass på at symbolene kommer på riktig lag ved innsetting.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon