TRV:00559

ID TRV:00559
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kontaktkraft ved kontroll: Kontaktledningen skal bygges slik at kontroll med maksimal kontaktkraft på 200 N, ikke medfører mekanisk anslag.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømavtakere, Kontaktkraft