TRV:00574

Revisjon per 1. okt. 2020 kl. 13:34 av Biol (diskusjon | bidrag) (Rettet skrivefeil i underpunktene 1 og 3.)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
ID TRV:00574
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporveksler: Kontaktledninger over sporveksler og sporkryss skal være utformet slik at strømavtakere kan krysse i alle retninger med de planlagte hastighetene, mens de fortsatt oppfyller kravene til den tillatte variasjonen av kontaktkrefter, se Tabell: Dynamisk kontaktkraft.
  1. Utførelse: Geometrien til kryssende og tangentielle ledningsføringer for kontaktledninger skal utformes slik at ingen kontakttråd er i stand til å gli under strømavtakervippa.
  2. Utførelse: Ledningsføring i sporveksler skal prosjekteres og bygges på en slik måte at strømavtakeren kun har kontakt med en utligger uansett kjøreretning.
  3. Utførelse: Tangentiell ledningsføring i sporveksler skal prosjekteres slik at kjøring i hovedspor ikke gir samtidig kontakt med avviksledningen.
  4. Utførelse: Strømavtakerens svingning og skjevvinkling skal betraktes så vel som kontakttrådens oppløft og vindutblåsing.
  5. Utførelse: På det punktet hvor den innkommende kontakttråd berører strømavtagerens vippe, skal begge kontakttråder plasseres på samme side av strømavtakerens vippe, relatert til dennes senterlinje.
  6. Utførelse: Egnede hjelpemidler, som krysshengetråder, skal brukes for å sikre at begge kontakttrådene løftes når de krysses av en strømavtaker. Temperaturrelaterte lengdeutvidelser av kontakttråder skal vurderes ved bruk av slike hjelpemidler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ledningsføring, Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt