TRV:00606

ID TRV:00606
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst d) Y-line: Ved kurveradier ≥ 1 200 m skal det benyttes Y-line type DIN 48201 - 35 - BzII med 7 tråder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon