TRV:00715

ID TRV:00715
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg c
Kravtype
Kravtekst d) Systemhøyde: Systemhøyden skal være innenfor avgrensninger angitt i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  1. Unntak: Avvik fra '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"' er tillatt dersom det sannsynliggjøres at krav til Dynamiske egenskaper blir oppfylt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon