TRV:00832

ID TRV:00832
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Fiberduk som anvendes i banelegemet skal være av bruksklasse IV.
  1. Dokumentasjon: Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2012 for bruksklasse IV og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller inneha tredje parts verifisering til samme kvalitetsnivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon