TRV:00836

ID TRV:00836
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Forsterkningslaget skal ha minimum tykkelse 700 mm.
  1. Unntak: For krav til underbygning i tunneler, se krav i Underbygning i tunnel
  2. Unntak: Forsterkningslag på bruer prosjekteres og bygges etter krav i Overbygning/Prosjektering/Spor_på_bruer
  3. Unntak: Forsterkningslag i spor som ikke er hovedspor skal ha minimum tykkelse iht. krav i Reduksjon_av_lagtykkelser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon