TRV:00852

ID TRV:00852
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Materialet kan inneholde stein, men maksimal kornstørrelse skal ikke overskride 150 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon