TRV:00876

ID TRV:00876
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Brukes forskjellige materialtyper i fyllingen, skal disse skjøtes sammen ved utkiling i banens lengderetning, slik at uakseptable ujevnheter unngås. Se Figur: Utkiling av masser i fylling.
Figur: Utkiling av masser i fylling. Prinsippskisse av lengdeprofil
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon