TRV:00904

ID TRV:00904
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Utsprengningen bør utføres slik at sprekkeplan følges. Se Figur: Tilpasning av skjæringshelning til sprekkeplan.
Figur: Tilpasning av skjæringshelning til sprekkeplan
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon