TRV:01466

ID TRV:01466
Bok 543
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Komponenter montert på kjøreskinner: Alle komponenter som monteres direkte på kjøreskinner, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder.
  1. Utførelse: Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon