TRV:01624

ID TRV:01624
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Kommunikasjon: Grensesnitt mellom gruppeskap og fjernstyringssystem skal ivaretas ved prosjektering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon