TRV:01629

ID TRV:01629
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Omfang: Det skal være varmeelementer i kassesville/rådegrav på alle sporveksler med drivmaskiner.
  1. Utførelse: Varmeelementer skal reguleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsforslag 2855
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon