TRV:01643

Revisjon per 16. sep. 2020 kl. 15:45 av Pek (diskusjon | bidrag)
ID TRV:01643
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst b) Forrigling: Bruk av togvarmeanlegget skal koordineres med øvrig anlegg.
  1. Utførelse: Spenningen på togvarmeposten skal ikke kobles inn før kabel med stikker er tilkoblet det rullende materiellet.
  2. Utførelse: Når KL-spenningen er utkoblet: For å hindre avriving av togvarmekabelen skal spenningen på KL-anlegget ikke kobles inn før togvarmeposten er frigjort og tilkoblingskabelen er frakoblet rullende materiell.
  3. Utførelse: Logikk utformes som et lavspenningsanlegg med referanse i returkretsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon