TRV:01643

ID TRV:01643
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst b) Forrigling: Bruk av togvarmeanlegget skal koordineres med øvrig anlegg.
  1. Utførelse: Spenningen på togvarmeposten skal ikke kobles inn før kabel med stikker er tilkoblet det rullende materiellet.
  2. Utførelse: Spenningen på togvarmeposten skal kobles fra dersom stikket forsøkes løsnet fra rullende materiell for å unngå lysbue.
  3. Utførelse: Logikk utformes som et lavspenningsanlegg med referanse i returkretsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon