TRV:01665

ID TRV:01665
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Bruk av automatisk regulering av belysningen skal vurderes ved prosjektering av alle belysningsanlegg.
  1. Alle nye belysningsanlegg bør deles opp i tilstrekkelig antall kurser, og styres slik at en framtidig bruk av automatisk regulering er mulig – f.eks. ved å dimme armaturene eller ved innkopling av et begrenset antall armaturer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon