TRV:01676

ID TRV:01676
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I alle tekniske rom skal det være belysningsnivå tilpasset de arbeidsoppgaver som utføres i rommet.
  1. For krav til belysningsnivå og blending henvises det til relevante publikasjoner fra Lyskultur.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon