TRV:01677

ID TRV:01677
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Armaturer bør plasseres slik at det tas hensyn til fremtidig vedlikehold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon