TRV:01777

Revisjon per 17. sep. 2020 kl. 14:56 av Pek (diskusjon | bidrag)
ID TRV:01777
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som der til enhver tid kreves.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon