TRV:01777

ID TRV:01777
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som der til enhver tid kreves.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon