TRV:01784

ID TRV:01784
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal ved prosjektering av belysning i og ved sporet spesielt tas hensyn til hvordan belysningen påvirker lokomotiv- og vognførere.
  1. Ubehags- og synsnedsettende blending skal vurderes sett fra lokomotivførerens posisjon.
  2. For kontroll med driftstid og energiforbruk skal det for alle belysningsanlegg monteres driftstimeteller eller energimåler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon