TRV:01804

Revisjon per 9. jul. 2021 kl. 12:36 av Pek (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
ID TRV:01804
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det bør utarbeides følgende dokumentasjon:
  • Luxberegninger for belysningsanlegget.
  • Tegning for brakett(er) eller/og fundament(er).
  • Tegninger og styrkeberegning av lystårn.
  • Kabeltraseer
  • Plantegning som viser armaturer og tilførsler.
  • Snittegning av armaturer i åk.
  • Fordelingsskjema.
  • Styrestrømsskjema.
  • Vedlikeholdsplan for nødlysarmaturer
  • Tverrfaglig jordingsplan
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon