TRV:01839

ID TRV:01839
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ a) kontroll av beskyttelse av kabler: Kabler inn til sporet skal være tilstrekkelig mekanisk beskyttet med kabelvernrør, ”panserslange” eller lignende der kablene ligger:
  • synlig i sporet eller
  • ligger innenfor kabelfritt profil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon