TRV:01844

Revisjon per 23. nov. 2021 kl. 18:49 av Pek (diskusjon | bidrag) (Presisering)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
ID TRV:01844
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Tilpasset moment og press: Koblingspunkter skal være tilskrudd eller presset med riktig moment.
  1. Utførelse :Bruk av termografering kan benyttes for å finne svakheter i anlegget, se Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Termografering av kontaktledningsanlegg.

Alle koblingspunkter som er utsatt for vibrasjon eller varierende strømbelastning, vil kunne få dårligere forbindelse over tid. Dersom koblingspunkter har fått dårlig elektrisk forbindelse, vil dette forsterkes ved økt temperaturstigning ved strømbelastning og tilsvarende dårligere kontakt ved avtagende strømbelastning.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon