TRV:01846

Revisjon per 18. sep. 2020 kl. 17:38 av Pek (diskusjon | bidrag)
ID TRV:01846
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ b) Alle spenningssatte deler skal være beskyttet slik at utilsiktet berøring fra personer ikke kan forekomme, minimum IP30.
  1. Manglende eller for dårlig avdekning av spenningssatte deler skal utbedres umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon