TRV:01914

ID TRV:01914
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Transmisjonsnettet skal være inndelt i tre nivåer:
  • Nasjonalt transportnett
  • Regionalt transportnett
  • Aksessnett.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Funksjonskav 2.1 Nettstruktur"