TRV:01915

ID TRV:01915
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Nettet skal ha logiske ringstrukturer med minst to føringsveier mellom nodene.
  1. Det nasjonale transportnettet skal ha tre føringsveier mellom nodene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Funksjonskav 2.1 Nettstruktur"