TRV:01917

ID TRV:01917
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Det regionale transportnettet skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 10 noder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Funksjonskav 2.1 Nettstruktur"