TRV:01918

ID TRV:01918
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Intensjonskrav
Kravtekst e) Aksessnett skal ha maskenett- eller ringstruktur med maksimalt 20 hopp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Funksjonskav 2.1 Nettstruktur"

Aksessnett kan ha maskenett- eller ringstruktur. Protokoller og regler for distribusjon av synkronisering setter begrensninger for antall rutere/svitsjer i kjede. Ved gitte forutsetninger det være tillatt med opptil 20 hopp men det må vurderes i forhold til total nettstruktur.