TRV:01919

ID TRV:01919
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Nasjonalt og regionalt transportnett og aksessnett skal på linjesiden ha en kapasitet på minimum 1 Gbit/s.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.2.1 "Kapasitet IP/MPLS"

Kravet med tilhørende kapasitetsbetraktninger kan forbedres. Indikasjon på minimumskrav er ok - flere argumenter - ? . f.eks "linjesiden" (?)

Kapasitet i Bane NOR sitt IP/MPLS nettverk bør følge oppdaterte plan(er) for nettstrukturer.

1.) Datasenternettverk, 2.) Nasjonalt 3.) Regionalt-