TRV:01920

ID TRV:01920
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) For radiolinje skal det benyttes Ethernet med totalkapasitet på minimum 100 Mbit/s for IP-radio.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.2.2 "Kapasitet Radiolinje"