TRV:01921

ID TRV:01921
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Kapasitet fibersamband: Aktive DWDM-systemer (Dense Wavelength-Division

Multiplexing) skal dimensjoneres for en kapasitet på minimum 40 bølgelengder mellom DWDM noder.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for kapasitet - "WDM"