TRV:01922

ID TRV:01922
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Hver DWDM kanal skal minimum ha mulighet til 100 Gbit/s.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.2.3 "Kapasitet WDM"