TRV:01923

ID TRV:01923
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Intensjonskrav
Kravtekst c) Ved bruk av CWDM pga. fibermangel skal det benyttes filtre som også kan framføre DWDM.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.2.3 "Kapasitet WDM"

Der vi kan benytte Coarse WDM (CWDM) er kavet rettet mot filterteknologiens begrensning i frekvens/bølgelende.

"Fibermangel" eller "begrenset overføringskapasitet i antall tilgjengelige fiberpar".