TRV:01926

ID TRV:01926
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Der radiolinjer benyttes skal de inngå som en integrert del av IP/MPLS nettet både med hensyn til tjenester, management og overvåking.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.3.2 "Redundans for radiolinje"