TRV:01927

Revisjon per 21. sep. 2021 kl. 14:43 av Aasarn (diskusjon | bidrag) (fjernet bokstav ihht nye føringer - ID holder for unik identifikasjon)
ID TRV:01927
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Lokasjoner definert som «Tamp-Site»: Kapasitet etablert over radiolinje som ikke inngår i en ringstruktur skal etableres med dublert radiolinje for kjøreveiskritiske applikasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for redundans - "For radiolinje"