TRV:01927

Revisjon per 4. feb. 2021 kl. 14:01 av Aasarn (diskusjon | bidrag) (Endringsartikkel #2892 - 560 - (Revisjon av hele kap. 8 Transmisjonssystemer ))
ID TRV:01927
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Lokasjoner definert som «Tamp-Site»: Kapasitet etablert over radiolinje som ikke inngår i en ringstruktur skal etableres med dublert radiolinje for kjøreveiskritiske applikasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for redundans - "For radiolinje"