TRV:01927

ID TRV:01927
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Radiolinjer som ikke inngår i en ringstruktur (en tamp i aksessnettverket) skal være redundant på radiosiden (1+1).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.3.2 "Redundans for radiolinje"