TRV:01928

Revisjon per 22. sep. 2020 kl. 15:00 av Aasarn (diskusjon | bidrag)
ID TRV:01928
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Transmisjonsanlegg skal overvåkes i et sentralisert overvåkingssenter hvor det skal kunne detektere feil i moduler, utstyrskomponenter og tilhørende kabling.

1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.

2. Alarmmeldinger skal overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

3. De viktigste alarmene skal også vises på lokalt utstyr.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.4.1 "Alarmovervåking"