TRV:01930

ID TRV:01930
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkter i nettet skal kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.4.2 "Kvalitetsovervåking"