TRV:01931

ID TRV:01931
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) For PDH- og SDH-forbindelser skal kvalitet måles i henhold til parametere gitt i ITU Rec. G.826.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.4.2 "Kvalitetsovervåking"