TRV:01934

ID TRV:01934
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:
  • Prioritet 1 (kritisk): Tjenester som er kritiske for togframføringen.
  • Prioritet 2 (høy): Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
  • Prioritet 3 (normal): Alle øvrige tjenester som ikke krever eksplisitt prioritering.
  • Prioritet 4 (lav): Normal trafikk som kan nedprioriteres ved feilsituasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.4 "Tjenestekvalitet"